RainbowMetalArt || Metal'i Sanat'a Dönüştürüyoruz
giriş
cart 0

HİERAPOLİS ANTİK KENTİ(PAMUKKALE)

1998 yılında Unesco tarafından Dünya Mirası listesine dahil edilen Hierapolis antik kenti, Pamukkale beldesinde bulunur. Unesco tarafından listeye dahil edilmesinde antik kentin hem doğal hem de kültürel oluşumlarının etkisi büyüktür. Sıcak su kaynaklarının sebep olduğu travertenlerin yanı sıra antik dönemden günümüze ulaşan nekropolü ile de göz kamaştıran antik kent bize geçmişin izlerini sürme şansı tanır. Helenistik dönemde  Plutonium isimli yeraltı mağarası civarında kurulan kente Hierapolis adının verildiği düşünülmektedir. Hierapolis kelime anlamı olarak kutsal kent demektir.

Arkeolojik kazılardan elde edilen bulgular kentin tarihi hakkında bize bilgi verir. Buna göre kentin geçmişi Kalkolitik Dönem'e yani bir diğer adıyla Bakır Çağı’na kadar uzanır. Kentte Hitit Dönemi’nde de yerleşimler olduğu tespit edilse de asıl öneminin Yunan ve Roma Dönemi’nde arttığı düşünülmektedir. Kalkolitik Dönem'de insanların kullandığı malzemeler çeşitlenmiş taş aletlerin yanı sıra bakırın eritilerek kaplara dökülmesiyle elde edilen araç gereçler de kullanılmaya başlanmıştır. Bu dönemde tarımsal üretimle beraber hayvancılık da ön plana çıkmaya başlar. Kalkolitik Dönem'deki yerleşmelerin ardından Helenistik Dönem'e gelindiğinde kent Bergama kralı 2. Eumenes tarafından kurulur. Kuruluş tarihi M.Ö190’dır. Bergama kralı 3. Attalos krallığının Roma İmparatorluğu’na devredilmesini vasiyet etmiş bu doğrultuda Bergama antik kentiyle beraber Hierapolis de Roma’ya devredilmiştir. Hierapolis M.S17 yılında yaşanan büyük bir deprem neticesinde tahrip olmuş ve yeniden inşa edilmiştir. Bölge 12. Yüzyılda Türkler tarafından ele geçirilmiştir. 

 

ss

Hierapolis antik kentinin kalsiyum oksit içeren suları sayesinde şekillenen beyaz travertenleri geçmişten bugüne görenleri kendine hayran bırakmaya devam eder. Travertenlerin ayrıca çeşitli sıkıntılara da iyi geldiği bilinmektedir. Sindirim, solunum, deri rahatsızlığı gibi bu sıkıntılardan kurtulmak için pek çok insan bölgeyi ziyaret etmektedir.   Kentin 13.yüzyılda tamamen terk edildiği düşünülmektedir. Hierapolis antik kentindeki nekropol Anadolu’daki örnekleri arasında mezar anıtları açısından en zengin olanıdır. Ayrıca Hz. İsa’nın havarilerinden Aziz Philip’in burada öldürülmesi bölgenin dini bir merkez olmasına sebep olmuştur. Hıristiyanlar Aziz Philip’in anıt mezarının burada olduğunu düşünürler. Helenistik Dönem'de yapılan tiyatrosu terk edilen antik kente Romalılar daha büyük bir tiyatro yapmışlardır. Kent 7.yüzyıldan sonra deprem ve salgın hastalıkların etkisiyle önemini yitirmiştir. 12. Yüzyıldan itibaren Anadolu’ya gelen Türklerin izleri arkeologlar tarafından tespit edilir. Kentin bölgeye gelen Türklerin eline geçmesi de yine bu dönemde gerçekleşir. 

 

Günümüzde Pamukkale, Denizli ilinin bir ilçesi olarak doğal güzellikleri, şifalı suları ve tarihi dokusuyla görenleri büyülemeye devam ediyor. Yerli ve yabancı pek çok misafire ev sahipliği yapan bölge geçmişte olduğu gibi bugünde önemini koruyor. Hierapolis antik kenti yani Pamukkale geçmişten gelen izleri yaşatmayı ve tüm doğal güzelliklerini insanların hizmetine sunmayı sürdürüyor

Popüler Blog Yazıları

İsveç Usulü Mutluluk Formülü Lagom Nedir
peyami safa - raibowmetalart
HİERAPOLİS ANTİK KENTİ